Klasztor i ruiny akademii Ikalto koło Telawi

Aby wyprawa do Gruzji nie była kopią tej do Armenii, zwiedzanie klasztorów ograniczyliśmy do minimum.