Droga z Tianeti do Żinwali

Po gruzińskich szutrówkach nie jeździło się najlepiej. Drogi były nierówne i usłane kamieniami, ale na szczęście tylko czasami bardzo strome.