Oristano, flamingi nad rozlewiskiem Stagno di Cabras

srd_foto_04.jpg

W rejonie Oristano znajduje się kilka rozlewisk, w których można obserwować flamingi. Widok setek ptaków, brodzących w płytkiej wodzie, robi spore wrażenie. Żerujące flamingi potrafią godzinami przeżuwać błoto w poszukiwaniu drobnych skorupiaków. Większość rozlewisk wokół Oristano objęto ochroną jako rezerwaty przyrody. Co ciekawe, podejść dała się nam grupa ptaków brodzących w niewielkim bajorku przy ruchliwej szosie. Te w rozległych rezerwatach były dużo bardziej płochliwe.