Płaskowyż Giara di Gesturi

srd_foto_10.jpg

Giara di Gesturi przypomina z daleka gigantyczny stół przykryty pofalowanym obrusem. Stołem tym jest ścięty płasko bazaltowy płaskowyż, obrusem jego zerodowane zbocza. Owalny płaskowyż ma 12 km długości, 4 km szerokości i wznosi się około 300 m ponad okolicę. Nie ma tu żadnych siedzib ludzkich, a wijące się zboczami asfaltowe lub brukowane drogi kończą się na jego granicy. Dalej, na górze, rozciąga się królestwo dzikich koni, które spokojnie wypasają się na kilku rozlewiskach.