MRDV 2017 - Kapituła Maratonu

Władzę w MRDV 2017 dzierżą osoby, które z racji młodego wieku wciąż pozostają niepiśmienne. Dzięki temu Maraton nie doczekał się regulaminu oraz podziału na kategorie.
Kapituła pozdrawia publiczność: Dyrektorka Maratonu - Pani Liliana Gurdziołek oraz Sędzia Główny - Pan Przemysław Kitliński.