Przed wylotem z Gdańska

vie_blkn_foto_03.jpg

Gotowość do podjęcia kulinarnego ryzyka, od samego początu zgłaszał Przemo, prezentując na większości zdjęć gotowe do działania uzębienie.