Cmentarz przy cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Nowy Pazar, Serbia

Nowy Pazar jest głównym ośrodkiem regionu Sandżak obejmującego przygraniczne ziemie Serbii i Czarnogóry. Mimo że na terenie dzisiejszego Sandżaku powstało pierwsze państwo serbskie, dziś miasto jest zamieszkałe w zdecydowanej większości przez ludność określającą się jako Boszniacy. Etnicznie Boszniacy są pochodzenia słowiańskiego, serbskiego lub chorwackiego, a ich odrębność wynika głównie z przyjęcia islamu po opanowaniu tych terenów przez Imperium Osmańskie. Przyjęcie religii muzułmańskiej niosło wówczas ze sobą szereg korzyści, w tym zwolnienie z podatku dla innowierców, tzw. dżizji i ogólnie wyższy standard życia. Na tym tle, przez lata panowania tureckiego, narastały animozje między ludnością, która pozostała wierna tradycji chrześcijańskiej, płacąc za to niższym statusem społecznym, a ludnością boszniacką, korzystającą z przywilejów należnych muzułmanom. Odrębnym narodem Boszniacy zostali uznani za czasów Jugosławii i dziś stanowią główną grupę etniczną w Bośni i Hercegowinie. Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Pazarze jest najstarszą zachowaną cerkwią na terenie dzisiejszej Serbii.