Region Gorani w Kosowie

Skrawek Kosowa na południe od Prizrenu zamieszkuje grupa etniczna Gorani. Gdy tylko wjechaliśmy do tego regionu, przy każdej rozmowie mieszkańcy podkreślali, że nie są ani Albańczykami, ani Serbami. W rzeczywistości Gorańcom jest dużo bliżej do Serbów, są południowosłowiańską grupą etniczną wyznającą islam. Obecnie Gorańcy zamieszkują jedynie 33 wsie, ale region podzielony jest pomiędzy trzy kraje, Kosowo, Albanię i Macedonię. Aby umożliwić względną integrację społeczności gorańskiej, pomiędzy Kosowem i Albanią otwarto dwa przejścia graniczne. Ale uwaga, obydwa przejścia służą jedynie mieszkańcom granicznych gmin i dwa razy odbiliśmy się od szlabanów, co zakończyło się wjazdem do Albanii autostradą Tirana - Prisztina.