Cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo, Ochryda, Macedonia

Cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo jest jednym z symboli Ochrydy. Wspaniałe położenie miasta nad czystymi wodami jeziora Ochrydzkiego oraz mnogość cennych zabytków przyciągają tu coraz więcej turystów. My zakończyliśmy w Ochrydzie naszą podróż korzystając z bezpośredniego połączenia lotniczego do Warszawy. Kulinarną podróż zakończyliśmy oczywiście kulinarnym akcentem. To był już 22. obiad zjedzony na trasie tej wyprawy i z dumą możemy oznajmić, że wykonaliśmy zadanie, które postawiliśmy sobie na starcie. Przejechaliśmy przez 10 krajów, odwiedziliśmy wszystkie republiki byłej Jugosławii i zjedliśmy ponad 20 obiadów. Co ciekawe, ostatni obiad nie był już na "chybił trafił". Menu w Ochrydzie posiadało polską wersję językową.